Katılım Ücretleri


 

Yazar                                                     : 500 TRY

Yazar (Doktora Öğrencisi)                     : Ücretsiz

Yazar (Yüksek Lisans Öğrencisi)          : Ücretsiz

Dinleyici                                                 : Ücretsiz

Dinleyici (Öğrenci)                                 : Ücretsiz

Konferans katılım ücreti net olarak (kesinti olmamalı) 500,00TL veya 100,00USD veya 90,00EUR
olarak aşağıda verilen ilgili hesaba ödenmelidir. Açıklama kısmına bildiri numarası ve isim
(örneğin; p132_ahmetcebi_tckimlikno/passaportno) yazılması gereklidir.
     
                         IBAN NO                                HESAP NO                 
TR180001500158048017547517               USD       ISLAH 2019
TR940001500158048017547507               EUR       ISLAH 2019
TR200001500158007308615708               TL          ISLAH 2019
SWIFT CODE TVBATR2A
 
Son ödeme tarih 30 Haziran 2019